Đặt vé chương trình ĐÊM THƠ-NHẠC-KỊCH "HOA CÚC XANH" - Dạy Nối Mi

Ads Top

Đặt vé chương trình ĐÊM THƠ-NHẠC-KỊCH "HOA CÚC XANH"

Tầng Số ghế Giá tiền T1 A13-A20, B13-B21, C13-C22, D13-D23 3.000.000 T1 A01-A12, B01-B12, C01-C12, D01-D12, F11-F23, G09-G20, H09-H23, I07-I23 2.500.000 T1 J05-G21, K09-H23, L07-I23, L1A 01-06, L1B 01-06, L1C 01-06, L1D 01-08, L1G 01-08, L1H 01-06, L1I 01-06, L1K 01-06 2.000.000 T1 L1E 01-27, L1F 02-28 1.500.000 T2 B01-B18, A31-A49 2.500.000 T2 C01-C35, C02-C36, L2I 1-2, L2J 1-4, L2K 1-4, L2M 1-4, L2N 1-4, L2O 1-2 2.000.000 T2 L2B 1-2, L2C 1-2, L2D 1-2, L2E 1-2, L2F 1-2, L2G 1-2, L2H 1-2, L2P 1-2, L2Q 1-2, L2R 1-2, L2S 1-2, L2T 1-2, L2U 1-2, L2V 1-2 1.500.000 T3 A01-A15 1.500.000 T3 B01-B13, C01-C26,D01-D26,E01-E24 500.000
http://dlvr.it/SYWDnH

No comments:

Powered by Blogger.

Day Noi Mi | Hoc Noi Mi | Noi Mi Dep | Noi Mi Lan Anh | Dạy Nối Mi | Day Noi Mi Dep Tu Nhien | Day Noi Mi Ha Noi | Day Ve Mong