4.000 phụ nữ Cần Thơ mặc áo bà ba, áo dài đội nón lá, khoác khăn rằn diễu hành bên bờ sông Hậu - Dạy Nối Mi

Ads Top

4.000 phụ nữ Cần Thơ mặc áo bà ba, áo dài đội nón lá, khoác khăn rằn diễu hành bên bờ sông Hậu

Sáng
4/10,
Hội
Liên
hiệp
Phụ
nữ
TP.Cần
Thơ
tổ
chức
cuộc
họp
thông
tin
về
kế
hoạch
tổ
chức
lễ
hội
áo

ba,
áo
dài.

Kim
Thoa
-
Chủ
tịch
Hội
Liên
hiệp
Phụ
nữ
TP.Cần
Thơ
thông
tin
về
kế
hoạch
tổ
chức
lễ
hội
áo

ba,
áo
dài.

Theo
đó,
lễ
hội
áo

ba,
áo
dài
được
tổ
chức
từ
ngày
13
đến
ngày
14/10
với
chủ
đề
"Duyên
dáng
Phương
Nam".

Kim
Thoa
-
Chủ
tịch
Hội
Liên
hiệp
Phụ
nữ
TP.Cần
Thơ
cho
biết,
trong
lễ
hội,

hoạt
động
chính

4.000
phụ
nữ
mặc
áo

ba,
áo
dài
đội
nón
lá,
khoác
khăn
rằn
diễu
hành
bên
bờ
công
viên
sông
Hậu.Theo
Chủ
tịch
Hội
Liên
hiệp
Phụ
nữ
TP.Cần
Thơ,
những
người
phụ
nữ
tham
gia
diễu
hành
quy
tụ
đông
đảo
nhiều
tầng
lớp,
từ
các
em
sinh
viên,
đến
phụ
nữ
cao
tuổi,
phụ
nữ
tri
thức,
hội
viên
phụ
nữ các
lĩnh
vực
nông
thôn,
thành
thị,
doanh
nhân,
phụ
nữ
làm
việc

lĩnh
vực
đặc
thù
như
lực
lượng

trang,
y
tế,
ngành
kiểm
sát...Ban
tổ
chức
lễ
hội
không
quy
định
về
kiểu
dáng,
màu
sắc.
Do
đó,


nhân
hoặc
đơn
vị
tham
gia
tự
chọn
sao
cho
phù
hợp
cũng
như
tự
túc
về
kinh
phí.Từ
ngày
13
đến
ngày
14/10,
tại
TP.Cần
Thơ
sẽ
diễn
ra
lễ
hội
áo

ba,
áo
dài
với
chủ
đề
"Duyên
dáng
Phương
Nam".
Ảnh
minh
họa,
nguồn:
Huệ
Thi

Ngoài
diễu
hành
tại
công
viên
sông
Hậu,
trong
khuôn
khổ
lễ
hội
còn

chương
trình
biểu
diễn
nghệ
thuật
áo

ba,
diễu
hành
xe
máy
cổ,
trưng
bày
hình
ảnh
phiên
chợ
xưa,
trao
giải
hội
thi
ảnh
"Nét
duyên
áo

ba",...Chủ
tịch
Hội
Liên
hiệp
Phụ
nữ
TP.Cần
Thơ
cho
biết,
lễ
hội
áo

ba,
áo
dài
nhằm
tôn
vinh
nét
đẹp,
giá
trị

lan
tỏa
tình
yêu
với
chiếc
áo

ba,
áo
dài,
bảo
tồn

phát
huy
di
sản
văn
hóa.
Đồng
thời,
góp
phần
quảng

hình
ảnh,
con
người

quê
hương
Cần
Thơ.Đây

cũng

một
sự
kiện
quan
trọng
chào
mừng
kỷ
niệm
20
năm
TP.Cần
Thơ
trực
thuộc
Trung
ương
(1/1/2004
-
1/1/2024)

kỷ
niệm
93
năm
thành
lập
Hội
Liên
hiệp
Phụ
nữ
Việt
Nam
(20/10/1930-20/10/2023).


http://dlvr.it/SwyrCW

No comments:

Powered by Blogger.

Day Noi Mi | Hoc Noi Mi | Noi Mi Dep | Noi Mi Lan Anh | Dạy Nối Mi | Day Noi Mi Dep Tu Nhien | Day Noi Mi Ha Noi | Day Ve Mong