Vì sao Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu tiền của nhà thiết kế tham gia? - Dạy Nối Mi

Ads Top

Vì sao Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu tiền của nhà thiết kế tham gia?

Nhà
thiết
kế
trẻ
Phan
Đăng
Hoàng
lần
đầu
tham
gia
Aquafina
Tuần
lễ
thời
trang
quốc
tế
Việt
Nam
-
Ảnh:
BTC


Trang

lần
đầu
chia
sẻ
thông
tin
này
với
báo
giới
tại
cuộc
họp
báo
thông
tin
về

Aquafina

Tuần
lễ
thời
trang
quốc
tế
Việt
Nam
-
Aquafina
Vietnam
International
Fashion
Week
chiều
tối
26-10
tại

Nội.
Aquafina
Tuần
lễ

thời
trang
quốc
tế
Việt
Nam
lần
thứ
16
sẽ
diễn
ra
từ
ngày
8
đến
11-11
tại
Cung
thể
thao
Quần
Ngựa,

Nội,
với
sự
tham
gia
của
16
nhà
thiết
kế,
thương
hiệu
thời
trang.


"Không
phải
diễn
xong
thì
cất
tủ"Về
việc
thu
tiền
các
nhà
thiết
kế
tham
dự

tuần
lễ
thời
trang
do
mình
làm
chủ
tịch,

Trang

giải
thích

tuần
lễ
thời
trang

nơi
các
nhà
thiết
kế
xây
dựng
tên
tuổi,
thương
hiệu,
đến
với
người
tiêu
dùng.Một
mẫu
thiết
kế
của
Phan
Đăng
Hoàng
lấy
cảm
hứng
từ
điêu
khắc
của
Điềm
Phùng
Thị
-
Ảnh:
NVCC

Với

Aquafina
Tuần
lễ
thời
trang
quốc
tế
Việt
Nam
thì
còn
đặc
biệt
chú
trọng
thúc
đẩy
các
nhà
thiết
kế
thông
qua
bộ
sưu
tập
của
mình
tiếp
cận
người
tiêu
dùng,
bán
được
sản
phẩm,
mở
rộng
khách
hàng,
"không
phải
trình
diễn
xong
thì
cất
tủ".Thực
tế
nhiều
nhà
thiết
kế
đã
gặt
hái
được
thành
công
về
tên
tuổi

thị
trường,
không
chỉ

Việt
Nam

cả
quốc
tế.
Việc
thu
tiền
các
nhà
thiết
kế
tham
gia

để
khẳng
định
uy
tín,
chất
lượng
của
tuần
lễ
thời
trang.Đồng
thời
cũng

một
cách
thúc
đẩy
các
nhà
thiết
kế
phải
nỗ
lực
hơn
để
đến
được
với
người
tiêu
dùng,
phải
cân
bằng
giữa
sáng
tác

thị
trường

mục
đích
cuối
cùng
của
thời
trang

đi
vào
cuộc
sống
chứ
không
phải
chỉ
trình
diễn
trên
sân
khấu.


Nhân
tố
mới
Phan
Đăng
HoàngThu
tiền
các
nhà
thiết
kế
muốn
tham
gia,
nhưng

Aquafina
Tuần
lễ
thời
trang
quốc
tế
Việt
Nam
lần
thứ
16
mời
nhà
thiết
kế
trẻ
tài
năng
Phan
Đăng
Hoàng
vừa
du
học
thời
trang

Ý
trở
về
tham
gia
miễn
phí.Một
mẫu
thiết
kế
của
Phan
Đăng
Hoàng
tham
gia
tuần
lễ
thời
trang
lần
này
-
Ảnh:
NVCC


Thu
Trang
cho
biết

từng
mời
Phan
Đăng
Hoàng
từ
năm
trước
nhưng
chưa
mời
được

nhà
thiết
kế
trẻ
bận
bịu
với
các
tuần
lễ
thời
trang

Ý,
đặc
biệt


Milano
Fashion
Week.Năm
nay,
biết
Hoàng
vừa
về
nước
nên

Trang

đã
cố
gắng
níu
kéo
được
nhà
thiết
kế
trẻ

tính

rất
tiềm
năng
này.Phan
Đăng
Hoàng
sẽ
giới
thiệu
bộ
sưu
tập

Sculpture

bạn
đã
giới
thiệu


Milano
Fashion Week.Bộ
sưu
tập
khắc
họa
hình
tượng
người
phụ
nữ
tự
do
lấy
cảm
hứng
từ
những
chuyển
biến
hình
khối
trong
các
tác
phẩm
của
nữ
điêu
khắc
gia
Điềm
Phùng
Thị.Những
bộ
sưu
tập
của
Phan
Đăng
Hoàng
thường
được
gửi
gắm
vào
đó
nhiều
yếu
tố
văn
hóa.
Nhà
thiết
kế
trẻ
sinh
năm
2000
này
từng
sáng
tạo
các
bộ
sưu
tập
lấy
cảm
hứng
từ
tranh
của

Phổ,
từ

trò
chơi
dân
gian
Việt
Nam,
từ
vùng
đất
Tây
Bắc…Hai
mẫu
thiết
kế
của
Phạm
Trần
Thu
Hằng
-
thương
hiệu
The
Mab
Lab
-
Ảnh:
BTC

Hai
mẫu
thiết
kế
của
Thảo
Nguyễn
-
thương
hiệu
Happy
Clothing
-
Ảnh:
BTC

Mẫu
thiết
kế
từ
bộ
sưu
tập
mới
nhất
của
Cao
Minh
Tiến
-
Ảnh:
BTC
Aquafina
Tuần
lễ
thời
trang
quốc
tế
Việt
Nam
lần
thứ
16
tiếp
tục
chủ
đề

tuần
lễ
thời
trang
này
theo
đuổi
những
mùa
qua:
"Shaping
The
Future
-
Kiến
tạo
tương
lai".Theo
đó
các
bộ
sưu
tập
đi
theo
hướng
tôn
vinh
nguồn
nguyên
liệu
tự
nhiên

thân
thiện
với
môi
trường.16
nhà
thiết
kế,
thương
hiệu
thời
trang
tham
gia
tuần
lễ
ngoài
Phan
Đăng
Hoàng
còn

các
nhà
thiết
kế

Việt
Hà,
Cao
Minh
Tiến,
Hoàng
Quyên
(thương
hiệu
Tiny
Ink),
Priyo
Oktaviano
(Indonesia),
Henry
Kof,
Xuan
Thu
Nguyen
(Hà
Lan)…,
các
thương
hiệu
thời
trang
Leisure
Project
(Thái
Lan),
CEM
bởi

Minh
Ngọc,
Jang
Hana…Nhà
thiết
kế

Việt

sẽ
mở
màn
tuần
lễ
thời
trang
với
bộ
sưu
tập


sóng,
sau
hai
lần
kết
màn
tuần
lễ
thời
trang
này
mùa
trước.
Kết
màn
năm
nay

nhà
thiết
kế
Adrian
Anh
Tuấn.


http://dlvr.it/Sy0JHX

No comments:

Powered by Blogger.

Day Noi Mi | Hoc Noi Mi | Noi Mi Dep | Noi Mi Lan Anh | Dạy Nối Mi | Day Noi Mi Dep Tu Nhien | Day Noi Mi Ha Noi | Day Ve Mong