Thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng - Dạy Nối Mi

Ads Top

Thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng

Quyết định do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ký ngày 11/4. Theo đó, tổ công tác gồm 10 thành viên. Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành làm tổ trưởng. Hai phó Cục trưởng là Đỗ Quốc Việt và Nguyễn Thị Thu Hà làm tổ phó, cùng 7 thành viên. Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Điện ảnh và nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Phim "bẩn" sẽ không còn cơ hội tràn lan trên mạng. Ảnh: CMH Cụ thể, tổ công tác thực hiện chín nhiệm vụ được gọi tên cụ thể và các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chín nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Tiếp nhận hồ sơ, trả lời bằng văn bản đối với đề nghị công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng, đăng tải công khai tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng. Cấp hoặc thu hồi giấy phép phân loại phim đối với phim của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chưa đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng. Xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng. Kiểm tra nội dung phim, phân loại phim, hiển thị kết quả phân loại phim phổ biến trên không gian mạng. Tiếp nhận thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim trên không gian mạng. Tiếp nhận đầu mối, thông tin liên hệ của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng. Yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng dừng, gỡ bỏ phim vi phạm. Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm. Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập phim vi phạm. Với các phim chiếu trên không gian mạng vi phạm, tổ công tác ngoài việc yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng tự dừng, gỡ bỏ, còn có thể yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số cũng ngăn chặn, gỡ bỏ, yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập phim vi phạm. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, đối với các vấn đề nảy sinh ngoài thẩm quyền thì tổ công tác có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
http://dlvr.it/SmRdyP

No comments:

Powered by Blogger.

Day Noi Mi | Hoc Noi Mi | Noi Mi Dep | Noi Mi Lan Anh | Dạy Nối Mi | Day Noi Mi Dep Tu Nhien | Day Noi Mi Ha Noi | Day Ve Mong