Danh sĩ Đặng Trần Côn yêu đơn phương bà Đoàn Thị Điểm trong phim ‘Hồng Hà nữ sĩ’ - Dạy Nối Mi

Ads Top

Danh sĩ Đặng Trần Côn yêu đơn phương bà Đoàn Thị Điểm trong phim ‘Hồng Hà nữ sĩ’

Phim
tái
hiện
tình
cảm
chớm
nở
của
Đặng
Trần
Côn
dành
cho

Đoàn
Thị
Điểm
-
Ảnh:
Đoàn
phim
cung
cấp

Phim

Hồng

nữ

(đạo
diễn:
Nguyễn
Đức
Việt,
biên
kịch:
Nguyễn
Thị
Hồng
Ngát)

buổi
ra
mắt
truyền
thông

khán
giả
vào
tối
14-10


Nội.Đây

một
trong
ba
phim
truyện
điện
ảnh
được Cục
Điện
ảnh (Bộ
Văn
hóa
-
Thể
thao

Du
lịch)
đặt
hàng
sản
xuất
trong
hai
năm
(2022-2023).
Hồng

nữ

cũng

bộ
phim
đề
tài
lịch
sử
hiếm
hoi
về
một
nhân
vật

thật
dự
kiến
tham
dự
Liên
hoan
phim
Việt
Nam
2023
tại
Đà
Lạt
vào
tháng
11
tới,
công
chiếu
rộng
rãi
dịp
cuối
năm.


Danh

Đặng
Trần
Côn

tình
cảm
với
nữ

Đoàn
Thị
Điểm 
Chinh
phụ
ngâm
khúc
do
tác
giả
Đặng
Trần
Côn
-
một
danh

thời

Trung
Hưng
-
viết
khoảng
những
năm
1740
(có
tài
liệu
nêu
từ
1755
-
1760),

khúc
ngâm
của
người
vợ

chồng
đi
chinh
chiến.
Nguyên
tác
chữ
Hán
dài
khoảng
476
câu.Đây

tác
phẩm

theo
nhà
sử
học,
nhà
nghiên
cứu
văn
hóa
Hoàng
Xuân
Hãn,
"từ
quê
đến
thành
thị,
không
mấy
người
không
biết
một
vài
câu".Hiện

nhiều
bản
dịch
Nôm
tác
phẩm
này,
trong
đó
bản
dịch
thành
công
nhất
-
theo
thể
song
thất
lục
bát,

độ
dài
412
câu
(theo
bản
in
chữ
Nôm

hiện
còn)
hoặc
408
câu
(một
bản
in
khác
lưu
tại
Thư
viện
Paris)
-
được
cho

của
nữ


Đoàn
Thị
Điểm.  
Tuy
nhiên,
một
số
nghiên
cứu
sau
này
cho
thấy
các
khả
năng
khác,

thể
của
Phan
Huy
Ích
hoặc
Phan
Huy
Ích
nhuận
sắc
lại
bản
dịch
của

Đoàn
Thị
Điểm.Trong
phim

Hồng

nữ
sĩ,
tác
giả
kịch
bản
đã
chọn
hướng
đi
an
toàn
nhất,
được
nhiều
người
đồng
tình
nhất,
đó

bản
dịch Chinh
phụ
ngâm được
phổ
biến
hiện
nay
do
nữ

Đoàn
Thị
Điểm
dịch.Tuy
nhiên,
trong
sử
sách,
chưa

tài
liệu
nào
cho
thấy
danh

Đặng
Trần
Côn

tình
cảm
trai
gái
với

Đoàn
Thị
Điểm.Bằng
góc
nhìn
riêng

"được
quyền

cấu",
tác
giả
kịch
bản
đã
tái
hiện
tình
cảm
chớm
nở
của
Đặng
Trần
Côn
dành
cho

Đoàn
Thị
Điểm;
đồng
thời
kể
lại
sự
ra
đời
của
bản
dịch

Chinh
phụ
ngâm
nổi
tiếng.
Đây
được
xem

điểm
mới
của
phim.Sở

gọi

"chớm
nở"


Điểm
chỉ
"yêu
thơ"
Đặng
Trần
Côn
như
danh

này
tự
nhận
trong
phim.
Sau
đó,

lấy
TS
Nguyễn
Kiều
làm
chồng.Vai

Đoàn
Thị
Điểm
được
giao
cho
Anh
Đào
-
nữ
diễn
viên
được
biết
đến
qua
nhiều
phim
giờ
vàng
trên
VTV
như
"Đấu
trí",
"Lối
về
miền
hoa"
-
Ảnh:
Đoàn
phim
cung
cấp
Diễn
viên
Anh
Đào
học
viết
chữ
Nôm
để
vào
vai
nữ

Đoàn
Thị
ĐiểmPhim

Hồng

nữ

kể
về
cuộc
đời
của
nữ

Đoàn
Thị
Điểm
(bút
hiệu
Hồng
Hà)
thời
"gió
bụi".


một
người
phụ
nữ
xinh
đẹp,
tháo
vát,
giỏi
chữ
Hán,
Nôm,

tài
dịch
thơ

viết
sách.Vào
vai
Đoàn
Thị
Điểm,
diễn
viên
Anh
Đào
kể
rằng

phải
nhờ
thầy
dạy
qua
video,
học
từ
cách
cầm
bút,
pha
mực
trở
đi;
sau
đó
mua
mực,
giấy,
bút
về
tập
viết
chữ
Nôm
miệt
mài
từ
lúc
nhận
kịch
bản
tới
khi
bấm
máy.

tả:
"Tôi
bắt
đầu
học
viết
chữ
Nôm
như
người
Tây
qua
Việt
Nam
học
cách
cầm
đũa".
Nữ

Đoàn
Thị
Điểm

một
người

tài
thơ
văn
nức
tiếng
vào
thế
kỷ
18. Trong
vài
tháng,
một
người
mới
viết
chữ
Nôm
như
Anh
Đào
không
thể
viết
thành
thạo

đẹp
như

được,

chỉ
cố
gắng
viết
đúng.
Trao
đổi
với

Tuổi
trẻ
Online,
Anh
Đào
"mong
khán
giả
thông
cảm".
cũng
tiết
lộ,
những
phân
cảnh
viết
chữ
Nôm
xuất
hiện
trong
phim
100%
đều
do
các
diễn
viên
tự
tay
viết.Nhận
vai
chính
trong
phim
này,
Anh
Đào
cho
biết

từng
nghe

người
nói:
"Đoàn
Thị
Điểm

như
thế
này
á",
"Đây


Đoàn
Thị
Điểm
ư"."Lúc
đó,
tôi
đã
rất
sợ,
lo
lắng,
mất
tự
tin",

chia
sẻ.Tuy
nhiên
nhờ
sự
ủng
hộ
cũng
như
giúp
đỡ
của
các
anh
chị,

chú
trong
đoàn
làm
phim,
Anh
Đào
đã
hoàn
thành
vai
diễn
của
mình.Ngoài
Anh
Đào,
phim

Hồng

nữ


sự
tham
gia
của
dàn
diễn
viên
gồm:
Quốc
Toàn
(vai
Đặng
Trần
Côn),
Vĩnh
Xương
(vai
TS
Nguyễn
Kiều
-
chồng
của
Đoàn
Thị
Điểm),
NSND
Trung
Anh
(vai
quan
thượng
thư), NSND

Khanh (vai
vợ
quan
thượng
thư)…


http://dlvr.it/SxSRS0

No comments:

Powered by Blogger.

Day Noi Mi | Hoc Noi Mi | Noi Mi Dep | Noi Mi Lan Anh | Dạy Nối Mi | Day Noi Mi Dep Tu Nhien | Day Noi Mi Ha Noi | Day Ve Mong