Lần đầu tiên đi xem show thời trang Việt có thể mua luôn mẫu thiết kế mình thích - Dạy Nối Mi

Ads Top

Lần đầu tiên đi xem show thời trang Việt có thể mua luôn mẫu thiết kế mình thích

SR
Celebrating
Local
Pride
thu
hút
nhiều
nhà
thiết
kế
tham
gia
trình
diễn
-
Ảnh:
BTC

Ứng
dụng
trải
nghiệm
mua
sắm
ngay
tại
sàn
diễn
được
áp
dụng
tại
show
diễn
thời
trang


SR
Celebrating
Local
Pride
sẽ
diễn
ra
ngày
11-11
tới.Đây

một
trong
những
điểm
mới
của
show
diễn

thời
trang

SR
Celebrating
Local
Pride
mùa
thứ
6
này.


Bán
hàng
ngay
trên
sàn
diễnShow
diễn
thời
trang

SR
Celebrating
Local
Pride

một
trong
những
show
diễn
nhằm
mục
đích
tạo
cầu
nối
giữa
các
nhà
thiết
kế
trẻ
(thương
hiệu
thời
trang
mới)

người
tiêu
dùng.Với
quan
điểm
thời
trang
phải
bán
được
nên
ban
tổ
chức
quyết
định
đưa
ứng
dụng
BIDU
với
tính
năng
“See
now,
Buy
now”
vào
show
diễn
lần
này.
Khi
đó,
người
xem

thể
sở
hữu
ngay
những
thiết
kế
yêu
thích
trên
sàn
diễn
bằng
cách
truy
cập
ứng
dụng
để
chọn
mua.Trước
đây,
sau
khi
bộ
sưu
tập
được
trình
diễn
thì
mất
từ
khoảng
3
tháng
trở
lên
thiết
kế
đó
mới

bày
bán
trên
thị
trường.Điều
này

thể
khiến
người
tiêu
dùng
không
còn
hứng
thú
nữa.
hình
đưa
ứng
dụng
mua
thiết
kế
thời
trang
khi
xem
show
được
thực
hiện
thành
công

nước
ngoài
nhưng
chưa
nhiều.
Đây

lần
đầu
ứng
dụng
được
triển
khai

show
diễn
trong
nước.Chị

Mi
-
đồng
sáng
lập
StyleRepublik,
đại
diện
ban
tổ
chức
-
cho
biết

mùa
6

SR
Celebrating
Local
Pride
mở
rộng
quy
mô,

sự
tham
gia
của
15
thương
hiệu
thời
trang
nổi
bật
trong
nước.Số
lượng
mẫu
thiết
kế
trong
show
diễn
tăng
gấp
đôi
so
với
các
mùa
trước.
Điều
này
cho
thấy
sự
quan
tâm,
đầu

cho
các
show
diễn
góp
phần
tôn
vinh

thời
trang
Việt.Các
thiết
kế
mang
tính
ứng
dụng
cao
-
Ảnh:
BTC
Làn
gió
mới
cho
thời
trang
ViệtShow
diễn

SR
Celebrating
Local
Pride
Thu
Đông
2023

chủ
đề
“Future
is
Now”
tiếp
tục

sân
chơi
cho
các
bạn
trẻ
yêu
thích
thời
trang

các
nhà
thiết
kế
trẻ.Ý
tưởng
sáng
tạo
của
nhà
thiết
kế
trẻ
mang
đến
nhiều
góc
nhìn
mới
cho
giới
mộ
điệu
-
Ảnh:
BTC

Mùa
này

15
thương
hiệu
thời
trang
nội
địa
tham
gia
giới
thiệu
bộ
sưu
tập
như:
Qen,
Ướm,
Nguyen
Thanh
Danh,
Huyen
Chau
Nguyen,
De
Juniel,
Dearman,
Chen,
Mauve,
Esther
Studios,
Bad
Biss…Chị

Mi
cho
biết
ban
tổ
chức
chú
trọng
chọn
thương
hiệu


tính
riêng,
để
mang
đến
góc
nhìn
đa
chiều
về
thời
trang
Việt
Nam.Lần
này,
các
nhà
thiết
kế
mang
đến
những
bộ
sưu
tập
ứng
dụng,
bắt
kịp
xu
hướng
thế
giới
với
mục
tiêu
vươn
đến

thị
trường
quốc
tế.Hòa
cùng
dòng
chảy
chung
của
thời
trang
thế
giới,
nhiều
nhà
thiết
kế
chú
trọng
sử
dụng
chất
liệu
thân
thiện
môi
trường,
vải
tái
chế…
hướng
đến
thời
trang
bền
vững.Ban
tổ
chức
công
bố
poster
chương
trình
với
ba
người
mẫu

tính
gây
chú
ý

Dahan
Phương
Oanh,
Việt
Dũng,
Linh
Khiếu.Đây
cũng

những
gương
mặt
đại
diện
cho
thế
hệ
người
mẫu
trẻ
tài
năng,
xuất
hiện

các
sàn
diễn
thời
trang
lớn
trên
thế
giới.


http://dlvr.it/SxQcRH

No comments:

Powered by Blogger.

Day Noi Mi | Hoc Noi Mi | Noi Mi Dep | Noi Mi Lan Anh | Dạy Nối Mi | Day Noi Mi Dep Tu Nhien | Day Noi Mi Ha Noi | Day Ve Mong